Pelvis Surgery

Pelvis kalça kemikleri arasında yer alan ve karın organlarını koruyan oval şekilli vücut bölgesidir. Halk arasında leğen kemiği olarak da bilinir. Önde pubik simfiz adı verilen bir kıkırdak ile birleştirilen iki kalça kemiğinden oluşur. Pelvik kemikler, pelvis organlarını destekleyen havza benzeri bir yapı oluşturur. Pelvik organlar; mesane, rahim ve bağırsaktır.

Pelvis, omurganın tabanında oturan ve vücudun alt kısmını destekleyen büyük, kemikli bir yapıdır. Pelvis; sakrum, ilium, ischium ve pubis dahil olmak üzere birkaç kemikten oluşur.

Pelvis Kemiği Ağrısı Neden Olur?

Özellikle kadınlar için üreme fonksiyonlarının bulunduğu organlar açısından pelvis kemiği oldukça önemlidir. Bu bölgede meydana gelen ağrılar genelde pelvik ağrısı olarak bilinir. Başta hafif bir şekilde başlama isteği ile beraber zaman içerisinde oldukça yoğun hale gelebilmektedir. Özellikle karın bölgesinde yaşanan kas kasılmaları ve kramp ile beraber etkisini gösteren bir ağrıdır. Eğer 6 aydan uzun sürüyor ise o vakit kronik hale gelmiştir ve mutlaka uzman bir doktor kontrolünde destek almak gerekir.

Pelvis kırıklarının tedavisinde başarı, kırık tipinin net bir şekilde tayin edilmesine, ek yaralanmaların ciddiyetine, hastanın genel durumuna ve yoğun bakım ekibinin becerisine bağlıdır. Stabil kırıkların tedavisi konservatiftir. Avulsiyon kırıkları yatak istirahati ve analjezik ile tedavi edilirler. Pelvik halkanın anterior ve posterioru vertikal ve rotasyonel anlamda stabilse konservatif tedavi yöntemleri yeterli olacaktır. İnstabil ve yüksek enerjili kırıkların tedavisi komplikedir. Bu tip hastalarda genitoüriner, nörolojik, vasküler ve diğer iskelet yaralanmaları vardır. Bu yaralanmalar tedaviyi komplike hale getirir, mortalite ve morbiditeyi artırır. Ölüm nedeni birlikte olan bu yaralanmalardır. Yüksek enerjili pelvis yaralanmalarının tedavisinde amaç; kanamadan erken dönemde ölümü önlemek, birlikte olan yaralanmaların erken tanı ve tedavisi, hastanın yaralanmadan önceki fonksiyon düzeyine dönmesini sağlamaktır.